Giặt là theo yêu cầu

Giặt là Hà nội cung cấp dịch vụ theo yêu cầu, với các đặc điểm sau:

  • Phục vụ tận nơi của khách hàng
  • Xây dựng báo giá riêng
  • Xây dựng kế hoạch giặt là riêng
  • Đáp ứng theo các yêu cầu riêng của khách hàng.

Quý khách hàng có nhu cầu xin vui lòng liên hệ với giặt là Hà Nội.

Giặt là theo yêu cầu
Giặt là theo yêu cầu